Live stream với ffmpeg  • Chào mấy bác, mình đang muốn làm 1 web server bằng nodejs để live stream cam từ raspberry pi(mà để đơn giản thì cứ coi như stream từ 1 máy tính chạy linux đi).

    Đã biết được là ffmpeg sẽ nhận input từ cam(dev/video0) thông qua driver v4l2 ở định dạng h264. Em chưa biết viết cmd hoàn chỉnh để gọi ffmpeg từ node bằng child_process, và stream data từ ffmpeg qua node để đẩy lên web như thế nào. Mấy bác cho em vài gợi ý với.

    Cảm ơn.


Log in to reply
 

});