readFile trả về kiểu object ?  • 0_1525505014171_image.png
    Chào các bác.
    Các bác cho em hỏi tại sao em đọc file với nội dung tương tự, đều in ra 1 kết quả giống nhau. Vậy tại sao phép toán a==b lại trả về false ạ ?  • 0_1525505343884_image.png  • Bạn cần lưu ý. Một vài ký tự đặc biệt như xuống dòng "\n", "\r" khi in bằng console log sẽ không thấy. Nếu để ý bạn sẽ thấy hàng "-------" cuối cùng không cách dòng in ra giá trị của biến a 1 dòng trắng.


Log in to reply