chạy ngầm job trong hệ thống  • khi em chạy request A thì e cho hệ thống chạy ngầm trong vòng 30 phút, rùi kết thúc cái job đó thì nên dùng node module nào cho hợp lý mấy anh chi ?  • Bạn xem thử bulljs job server  • Câu hỏi bạn khá khó hiểu, nếu bạn cần module thì keyword là Job scheduler ( node-scheduler, agenda ... )


Log in to reply