XINGIUP: GET DATA TỪ API VỀ MYSQL LỖI: underfined • alt text •   var connection = mysql.createConnection({
    host: 'localhost',
    port: 3306,
    user: 'admin',
    password: '',
    database: 'DATAAPI'
  });
  

  connection.connect(function(error){
  if(!!error){
  console.log('Error');
  }else{
  console.log('Connected to the database!');
  }
  });
  var scrape = JSON.stringify(output, null, 4);
  //console.log(scrape);
  console.log(output);

    var query = connection.query("INSERT INTO TESTDATA (title, date, month, venue, link) VALUES ('" + output.title + "', '" + output.date + "', '" + output.month + "', '" + output.venue + "', '" + output.link + "');", scrape, function(err, result) {
   if(err) throw err;
   console.log('data inserted');
  

  }); • Bạn chuyển qua dùng literal string template cho dễ viết https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals.
  Với bạn có cái log query debug không ?

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • 0_1526016368319_image.png • đây là log trả về dữ liệu của "output" ạ , code dài quá e k viết được quá 150 kí tự
  bác giúp e với • Mình cũng có lỗi giống bạn , quan tâm . • @Game4u Sao server auto restart thế ?. Thế thì data store memory của bạn sao access vào được ??
  P/S: Mình làm frontend thì hot loading. Chứ còn backend mình viết xong rồi test. Chứ k dùng hot loading

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • sau khi e tắt nodemon

  0_1526099349011_image.png • @Game4u Bạn cần lấy thông tin gì mà ko lấy được ?.
  Ví dụ title: output.events[i].title, date: output.events[i].date

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Game4u Bạn thử move phần code insert vào chỗ console.log('DB connected') xem. Rồi test coi DB có chưa. Có rồi hẵng thực hiện lệnh lấy ra.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0

Log in to reply