API AUTHEN NODE JS  • Em đang có vấn đề vs việc viết API lấy authen.Em không phải dev mà là tester, hiện tại em cần 2 cái request 1 cái là login để lấy authen_token, 1 cái là get data có autho trong header là token mà server trả về cho request 1. Ai có code có thể cho em xin dk k ạ ? Hoạc có link nào huong dẫn chi tiết cho em tham khảo với ạ. Em sắp ra trường nên em thật sự rất cần mọi người giúp đỡ để có thể ra trường ạ. Em cảm ơn ạ.  • Vậy có phải ý bạn là 2 API

    • Login => return authen_token
    • Get data gì đó ( nhưng phải kiểm tra đúng authen_token )

    Bạn có thể nghiên cứu keyword: JWT


Log in to reply
 

});