Help me ,Hiện em đang nhận một đồ án , Họ yêu cầu Song ngữ anh-việt, em chưa làm song ngữ lần nào ai đã làm rồi hay biết keywork giúp em với ,Em cảm ơn nhiều ạ  • Help me ,Hiện em đang nhận một đồ án , Họ yêu cầu Song ngữ anh-việt, em chưa làm song ngữ lần nào ai đã làm rồi hay biết keywork giúp em với ,Em cảm ơn nhiều ạ  • Bạn ơi mình đang cần viết API không biết bạn có nhận viết không ? viết 2 cái API thôi, 1 cái là login để lấy token và 1 cái getdata có authen là token của request login. Bạn có nhận k ?  • bạn dùng package i-18n nhé. hoặc search vs từ khóa đó để dùng package khác  • @Tâm-Thanh cái này nghiên cứu rồi làm đơn giản mà.
    nếu muốn bạn có thể contact mình.  • @Tâm-Thanh inbox mình hướng dẫn cho


Log in to reply