Giải pháp cho video streaming bằng nodejs  • Các anh em bạn bè cho mình hỏi ai có giải pháp video streaming trên nodejs không thì xin ít cao kiến nhé.  • Bạn nghiên cứu đến đâu rồi, đã có hướng nào chưa ?  • @tranthai.linh đã nói trong Giải pháp cho video streaming bằng nodejs:

    Các anh em bạn bè cho mình hỏi ai có giải pháp video streaming trên nodejs không thì xin ít cao kiến nhé.

    Câu hỏi chung chung quá :D, bạn chỉ cần dùng fs.createReadStream là ok , Để convert các định dạng thì dùng ffmpeg  • Mình dùng binaryjs :) bạn thử xem  • Sao bạn không dùng dịch vụ lưu trữ chuyên dụng, như Cloud Storage của Google, S3 của Amazon hay BackBlaze Cloud Storage chẳng hạn?


Log in to reply