Giúp mình angular 2 nodejs • Mình mình tạo một router gồm link: alias-id.html

  Mình chỉ tạo được link alias/id.html

  Không biết làm sao thay thế / thành -

  Code của mình như thế này:

  { path: ':alias/:id', component: ProductComponent },

  <a [routerLink]="[alias, id]" ></a>

  Mong mọi người giúp đỡ


Log in to reply
 

});