Code chạy tuần tự các công việc trong mảng • const arrMovie = ['movie1.mp4', 'movie2.mp4', 'movie3.mp4'];
  arrMovie.map( async (movie) => {
  await cutVideo(movie);
  });
  nếu mình code như vầy thì nó cắt cả 3 video đồng thời nên mình muốn hỏi các bác có cách nào cắt tuần tự hết cái này xong mới đến cái kia ko? • Bạn thử tạo hạm cutVideo thành promise. Mình củng từng bị như thế. khi chuyển thành promise thì async await mới hoạt động
  0_1527998143202_image.png


 • Global Moderator

  @Nguyen-Quan Bạn dùng hàm each trong thư viện async mình nghĩ ok.

  Ví dụ trường hợp của bạn có thể áp dụng thế này:

  const arrMovie = ['movie1.mp4', 'movie2.mp4', 'movie3.mp4'];
  
  async.each(arrMovie , async (fileVideo, callback) => {
  
    // Perform operation on file here.
    console.log('Processing file ' + fileVideo);
    var result = await cutVideo(movie);
    console.log('Processing done.')
    callback();
  }, function(err) {
    // if any of the file processing produced an error, err would equal that error
    if( err ) {
     // One of the iterations produced an error.
     // All processing will now stop.
     console.log('A file failed to process');
    } else {
     console.log('All files have been processed successfully');
    }
  });
  

  @Kha-Pham Trường hợp của bạn là xử lý 1 việc dạng bất đồng bộ. Nhưng tình huống có nhiều task thì đơn thuần Promise ko xử lý được. • Bạn nên dùng hàm reduce để chain (nối) các promise lại. Code rất đơn giản như sau:

  arrMovie.reduce((currentPromise, currentMovie) => currentPromise.then(()=>return cutVideo(currentMovie)), Promise.resolve())

  Đoạn code trên nó sẽ tương ứng như sau:

  Promise.resolve()
  .then(()=>cutVideo('movie1.mp4'))
  .then(()=>cutVideo('movie2.mp4'))
  .then(()=>cutVideo('movie3.mp4))
  .then ...


 • Global Moderator

  @Duc-Hoang Cách của bạn hay quá!

  Nhưng hình như thừa lệnh return trong ví dụ mẫu.

  // sử dụng reduce để tạo promise chain.
  var tasks = arrMovie.reduce((currentPromise, currentMovie) => currentPromise.then(() => cutVideo(currentMovie)), Promise.resolve());
  

  Nếu duỗi ra thì nó như này:

  arrMovie.reduce((currentPromise, currentMovie) => {
    return currentPromise.then(() => {
      return cutVideo(currentMovie)
    })
  }, Promise.resolve())
  


 • @Vũ Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi làm sao để thêm cái phần đen đen như trong code của bạn? Mình ít post bài nên không biết.


 • Global Moderator

  @Vũ said in Hỏi về cách chuyển ascii, html code thành text từ response json:

  Hiện editor của forum sử dụng Markdown, bạn tham khảo về cú pháp của nó ở đây nhé. Viết rất dễ và đơn giản 😄

  https://www.techmaster.vn/posts/33367/cu-phap-markdown-la-gi
  https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Markdown

  Nhiều bạn hỏi cái này, nó gọi là code highlight. Hiện giờ markdown rất phổ biến, bạn cũng nên vọc nó xem. Nhất là khi làm việc với github.com • @Vũ cám ơn bạn. Mình viết cả return vào vì sợ bạn hỏi biết đâu chưa quen với các syntax rút gọn của arrow function nên có thể khó hiểu với cách làm này thôi 😄 • @Duc-Hoang Code quá gọn và tiện dụng, không cần phải sử dụng thêm thư viện đúng như cách mình cần, cám ơn bạn nhiều.


Log in to reply
 

});