Hỏi về cách chuyển ascii, html code thành text từ response json


Log in to reply
 

});