Upload only file images • muốn up load file chỉ file hình sử dụng j mọi người em dùng formidable mà ko thấy chỗ check • @nhutuit Để upload được thì bạn cần

  • User UI để chọn file, cái này plugin vố số kể (VD: jQuery file upload...)
  • File System Manager (trong nodejs có module "fs" sẽ giúp bạn làm điều này)

  Flow đơn giản là,

  1. bạn chọn file ở client UI bằng 1 plugin tuỳ ý,
  2. sau đó sử dụng module "fs" để đọc file đó, kiểm tra extension/header xem nó có phải là file hình ảnh hay không,
  3. rồi nếu ok thì xác định đường dẫn trên server để đặt cái ảnh đấy vào (không ok thì bắn ra thông báo lỗi),
  4. đưa file vào server xong thì get url của nó rồi trả ra cho user... We're done! :)))

Log in to reply
 

});