Có cách nào bỏ qua lỗi app crash để tiếp tục chạy không? • Thường thì mình viết code ở client khi mà người dùng gửi 1 request mà request đó trả ra giá trị không đúng thì dẫn đến app crash và server node không hoạt động nữa có cách nào để nó tiếp tục hoạt động khi app crash không.

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • Có 2 công cụ phổ biến:

  1. Forever https://github.com/foreverjs/forever
  2. Pm2 https://github.com/Unitech/pm2 (recommended)

  Tuy nhiên bạn nên validation trước dữ liệu người dùng, hạn chế tối đa crash. • @Đô-Nguyễn198 cám ơn bạn

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0

Log in to reply