Video không thể load ở local Nodejs? • Mọi người cho mình hỏi?
  Ảnh nền video thì hiện ổn mà video load không được củng không hiểu vì sao?

  webpack.config.js

   {
      test: /\.(mov|mp4)$/,
      use: [
       {
        loader: 'file-loader',
        options: {
         name: '[path][name].[ext]'
        } 
       }
      ]
     }
  
  <video loop className="post-content video center" preload="none" poster={images.image.url} controls>
            <source src={images.video.url} type="video/mp4" />
  Your browser does not support the video tag.
  </video>
  

  0_1528376733645_image.png

  alt text • Mình đã tìm được nguyện nhân rồi. Do file mp4 của mình mã hóa ở h256 nên chrome không thể đọc được và chỉ chạy trên internet explorer.


Log in to reply
 

});