Hỏi về tổ chức dữ liệu trong Mongodb • Xin chào mọi người, mình có một vấn đề đang rất cần tham khảo ý kiến của các anh chị đã từng làm các dự án lớn. Mình đang làm 1 app để cho phép nhiều người dùng đăng ký và mỗi người dùng là một khách hàng. Mỗi khách hàng có thể thêm các bản ghi của họ vào cơ sở dữ liệu. CSDL mình dùng Mongodb, mình muốn hỏi là mình sẽ lưu dữ liệu như thế nào để dễ quản lý nhất sau này; mình đang nghĩ đến các cách như thế này ạ:

  1. Lưu tất cả dữ liệu của khách hàng vào 1 collection, chỉ phân biệt nhau bằng 1 trường của data, ví dụ là ClientID: xxx-xxxx; như cách này thì khi có nhiều data để truy vấn ra toàn bộ dữ liệu của 1 khách hàng nào đó thì có vẻ rất mất thời gian;
  2. Mỗi khách hàng tạo 1 collection và lưu dữ liệu của họ vào đó;
  3. Mỗi khách hàng tạo 1 database
   Mong mọi người có thể giúp mình sáng tỏ được vấn đề này ạ, mình rất biết ơn mọi người ạ!


 • Mình củng mới tìm hiểu thôi nhưng củng muốn gốp ý kiến của mình

  1. Cách hợp lý nhất
  2. Khách hàng là collection? vậy việc truy vấn khách như thế nào mình chưa nghỉ ra? rồi lưu tên khach hàng để truy vấn trong collection thế nào vì tên collection là khách hàng hay id không cố định
  3. Khách hàng là Database? càn không nên

Log in to reply
 

});