Cài đặt và tạo project Angular bị lỗi  • Mọi người cho mình hỏi khi tải angular về máy và tạo project lại báo lỗi như trên và project tạo ra cũng bị thiếu file angualar-cli thì phải làm sao ah.![alt text](0_1529554233712_Screenshot (1).png  • Install angulat-cli bằng npm. Lúc trước củng bị với thằng webpack như vậy


Log in to reply
 

});