Time client


 • Angel

  mọi người cho em hỏi. Em gặp vấn đề là khi deploy web thì lấy dữ liệu ở mongdb render data lên ejs thì time được set theo múi giờ server. Có cách nào để trả về đúng múi giờ client không ạ. • Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0

 • Angel

  @Kha-Pham a có cho e thêm là lấy time zone của client về server bằng cách nào không ạ • @Nam viết trong file ejs.
  var d = new Date();
  var n = d.getTimezoneOffset();

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0

 • Angel

  @Kha-Pham nó vẫn lấy là timezone server a à :( • @Nam Thường thì tự động các DB engine đều có cách xử lí Date Object. Thông thường sẽ lưu UTC 0 luôn, nên bạn không cần phải lưu lại làm gì. Khi lấy về chỉ cần parse về phía timezone client.
  Còn nếu bạn muốn lưu timezone của client lại để làm các case đặc thù như book bàn thì bạn có thể lưu lại nhưng nên có standard format. Theo mình moment là libary rất tốt cho vấn đề này: https://momentjs.com/timezone/

  Còn xử lí time thì có https://momentjs.com/

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0

 • Angel

  @Nguyen-Hien tks bro :)


Log in to reply