mình có làm đề tài " xây dựng ứng dụng web đơn giản bằng nodejs phòng chống tấn công NoSQL " Không biết đã có ai làm chưa ..Cho mình xin source code tham khảo với • Mình đang làm đề tài " Xây dựng ứng dụng web đơn giản bằng Nodejs ngăn chặn tấn công NoSql " Không biết có ai có source code về đề tài này không. cho mình tham khảo với • Nodejs với nosql thì có nghe chứ tấn công nosql là gì. Nhiều lắm bạn. Có vài bạn chia sẽ trên nodejs bạn tìm thử đi

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • Tấn công Injection ý • @Nguyễn-Bá-Lâm thường sử dụng mấy plugin để kết nối với nosql nó đã kiểm tra lỗi đó rồi cứ dùng thổi máy.

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0

Log in to reply