[Hỏi] Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Mongodb • Em đang cần thiết kết một cơ sở dữ liệu trong đó có 2 người dùng với 3 vai trò khác nhau và có những thuộc tính giống nhau và cả khác nhau , vây em nên dùng 1 bảng để lưu 3 cái đó hay là dùng 3 bảng với 3 người đó? Bác nào có kinh nghiệm giúp em với ạ • @Thắng-Đỗ Bạn nói rõ usecase được không.
  2 loại tài khoản users với 3 roles hả.
  1 user sẽ có nhiều roles không hay chỉ 1 role.
  Những thuộc tính giống và khác nhau là gì ?. • Em có mỗi user có nhiều role khác nhau, và mỗi user lại có những thuộc tính cùng nhau và những thuộc tính khác nhau đặc trưng của từng loại khác nhau • @Thắng-Đỗ
  Nêú mấy thuộc tính khác nhau thì không phải entity của model rồi thì cứ vầy thôi

  User {
  id: PK,
  username: string,
  email: string,
  roles: [] // has many dùng mongo mà đúng k =))
  ... // Những fields chung ở đây
  }
  
  Info {
  userId: .... // id user sở hữu info này
  meta: JSON // chứa tất cả những gì cần khác nhau đây
  }
  
  Role {
  id,
  name,
  description,
  resources: [] // Resource data có thể thực hiện
  }
  


 • Vâng em cảm ơn bác


Log in to reply
 

});