Giới thiệu Kites Framework


 • Global Moderator

  Thi đua phong trào nhà nhà, người người viết Web Framework nên mình cũng hào hứng đóng góp 1 sản phẩm mới mang tên Kites. Rất mong các bạn dùng thử và trải nghiệm sản phẩm thú vị này.

  Giới thiệu Kites

  Kites là một dự án mã nguồn mở với mục tiêu là tạo ra các ứng dụng Web dựa trên các bản mẫu dựng sẵn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  Như vậy, sử dụng kites để tạo ra một loạt các sản phẩm web như:

  • Web MVC Application
  • Content Management System (CMS)
  • Restful API
  • Express Application
  • Single Page Application (SPA)
  • Video Call Application
  • AI Chatbot Application
  • ... xem thêm ở đây

  Ví dụ tạo ra 1 dự án MVC bằng lệnh như sau:

  npm install -g @kites/cli
  
  kites init my-project --template mvc
  
  cd my-project
  npm install
  npm start
  
  # Truy cập web tại link http://localhost:3000
  

  Sơ lược qua về kỹ thuật thì kites tự động phát hiện các extensions đã được install trong thư mục node_modules, do đó, khi khởi chạy các phần mở rộng này được nạp tự động, một chương trình đơn giản nhất trông như thế này:

  'use strict'
  const engine = require('@kites/engine');
  
  /**
   * minimalist kites application
   */
  engine({
      loadConfig: true,
      discover: true
    })
    .init()
    .then((kites) => {
      kites.logger.info('Hello world!');
    })
    .catch((e) => {
      console.error(e.stack);
      process.exit(1);
    })
  

  Mục tiêu của dự án Kites

  • Là 1 framework tạo ra các ứng dụng web đầy tham vọng
  • Là 1 công cụ dòng lệnh, hỗ trợ khởi tạo nhanh dự án
  • Kết nối với tất cả các loại cơ sở dữ liệu: MongoDB, Cassandra, MySQL, Postgres, Redis, …
  • Mô-đun hóa các thành phần, tiện ích tái sử dụng thành các phần mở rộng (extensions)
  • Phân tách tầng ứng dụng: device access layer, database access layer, cron jobs, …
  • Đóng gói các dự án cơ sở thành khuôn mẫu (templates)
  • Mỗi một khuôn mẫu đều có Dockerfile và docker-compose
  • Tích hợp với các dự án, module khác mà không gây ra xung đột

  Templates - Các khuôn mẫu dự án dựng sẵn

  Những mục tích là đã thực hiện xong, dev có thể cài khởi tạo template bằng cách sử dụng @kites/cli

  Ví dụ tạo một ứng dụng Kites MVC như sau:

  npm install -g @kites/cli
  kites init my-project --template mvc
  
  • mvc: Assembling all into complete ship (default), nodevn/kites-template-mvc
  • basic: Template for building from scratch (default, current)
  • apidoc: Template for API Documentation, nodevn/kites-template-apidoc
  • express: Template for Express Application, nodevn/kites-template-express
  • restful: Template for generating a RESTful API Server, nodevn/kites-template-restful
  • spa: Template for generating a Single Page Application (SPA)
  • cms: Template for generating a Content Management System (CMS)
  • chat: Template for generating a Chat application
  • chatbot: Template for generating an AI Chatbot application, vntk/chatbot, document
  • videocall: Template for generating a Video Call application

  Cấu trúc thư mục của dự án

  Với Kites MVC thì em nó có bố cục thư mục như thế này

  Kites MVC

  Rất mong 1 ngày anh em sử dụng đến Kites. 😄
  Thanks!


Log in to reply