Xin 1 bài hướng dẫn về sử dụng SESSION trong NODE • Như title,Mình là 1 Noder mới vào nghề.MÌnh đang nghiên cứu về MEAN Stack.Vậy mình xin các noder cho mình 1 bài hướng dẫn về việc sử dụng SESSION trong việc lưu trữ phiên làm việc để mình có thể tiếp tục khám phá Node.Xin cảm ơn 😄


 • Sailor

  google co day ma ban • Nếu dùng MEAN stack bạn có thể tham khảo bộ http://meanjs.org/ cung cấp code ban đầu để khởi tạo 1 server, rất thuận tiện cho việc học.

  Để sử dụng session, khi khai báo các middleware (trong meanjs thì tại /config/express.js) bạn sẽ thấy các đoạn code:

  var session = require('express-session')
  var cookieParser = require('cookie-parser')
  var mongoStore = require('connect-mongo')({
  	session: session
  })
  
  // CookieParser should be above session
  app.use(cookieParser())
  
  // Express MongoDB session storage
  app.use(session({
  	saveUninitialized: true,
  	resave: true,
  	secret: config.sessionSecret,
  	cookie: {maxAge: 2592000000}, // equivalent to 1 month
  	store: new mongoStore({
  		db: db.connection.db,
  		collection: config.sessionCollection
  	})
  }))
  

  3 module cookie-parser express-session và mongo-connect là 3 module bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này. • Thanks bác .tại e thấy cái passport nó phức tạp quá nên muốn xem còn phương pháp nào nữa ko 😄 • @jokyspy .. Anh ơi cho em hỏi... tại sao em đọc 1 số code cũng như code của anh em thấy moi người đều lưu trữ session trong database, hay như trong code mình tạo 1 store và tạo mới 1 mongoStore ... anh có thể giải thích rõ hơn 1 chút về phần lưu trữ này được không ạ 😄 !


Log in to reply
 

});