Đặt biến socket.on ở đâu trong reactjs là tốt nhất? • Mình đã đặt trong render, componentDidMount, componentWillReceveProps điều thấy không ổn. Khi socket trên server gửi giữ liệu về nó chạy rất nhiều lần mà không ngừng lại dẫn đến crash ko tắt đc trình duyệt.
  Cám ơn mọi người

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • ComponentWillMount mình thường đặt ở đó • @Thắng-Đỗ dùng rất ok. Làm theo mấy bài nước ngoài nó đặt trong render gây ra lỗi

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0

Log in to reply