Hỏi về lỗi UnhandledPromiseRejectionWarning: ValidationError và lỗi không xuất bảng trong MongoDB • Em muốn hỏi 2 điều:
  1: khi em vào trang add bài post bấm sybmit sau khi điền đầy đủ thông tin thì nó redirect về trang manage nhưng lại không có hiện dữ liệu bài post trên MongoDB Compass (ngay cả bảng giá trị rỗng cũng không hiển thị). Em có đăng 3 file controller - module - file ejs lên để mọi người tiện theo dõi ở dưới
  2: em vào git bash thì xuất hiện dòng này nhưng không hiểu là gì, mọi người có thể giúp đỡ được không ạ?
  0_1533134385349_image.png
  Cho em hỏi lỗi này là sao ạ?
  kèm file:
  Model
  0_1533134481994_EstatePost.js
  file controller :
  0_1533134580789_estatePost.controller.js
  file ejs
  0_1533136817025_add.ejs

  ảnh 3 file cho mọi người tiện theo dõi ( em không biết cách up code)
  controller
  0_1533136900144_controller.png
  file ejs render dữ liệu về và post dữ liệu lên:
  0_1533136937459_ejs.png
  file model dữ liệu 0_1533137019651_post.png
  cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ


Log in to reply
 

});