Làm thế nào để start nodejs ? nghiên cứu source code API service có sẵn • Mình được giao nhiệm vụ nghiên cứu một ví dụ nhỏ về nodejs API service (source code có sẵn)
  File source nodejs họ viết ở bên ngoài không thấy bất cứ một file nào có đuôi là .js,
  folder/
  /dist/ source code nodejs
  /src/ srouce code nodejs
  .env
  package.json

  mình có search trên mạng có một cách start nodejs thông qua khai báo trong file package.json
  Mình thấy file package.json khai báo như sau:

  "scripts": {
  "dev": "nodemon ./src/index.js --exec babel-node --ignore test/",
  "build-server": "NODE_ENV=production babel src -d dist",
  "start": "NODE_ENV=production node dist/server.js",
  ......

  Mình đã start nodejs như sau:

  npm run start

  Các bác cho hỏi cách start nodejs trên có đúng hay không ? • @Bang-Panpic file dist/server.js là file đã được đóng gói và minify.
  npm run start là lệnh của npm. Nó sẽ chạy lệnh tương ứng định nghĩa trong package.json
  NODE_ENV=production node dist/server.js. Cách chạy này đúng, không có gì sai. Trước khi tìm hiểu nodejs thì bạn nên học những kiến thức cơ bản về nodejs trước đã. • bạn cần chạy: npm install để clone thư viện thuộc list "dependencies" trong package.json về(lưu trong thư mục node_modules), rồi sau đó mới chạy lệnh npm run start • @joseph Thanks Bác
  Chạy lệnh: # npm install /// đã cài lại thư viện node_modules ở local OK
  Nhưng chạy: # npm run start
  Báo lỗi:
  // 'NODE_ENV' is not recognized as an internal or external command,

  Mình thử lại bằng cách:

  set NODE_ENV=development

  Nhưng start lại vẫn chưa được, các bác có cách nào debug hoặc khai báo thêm biến NODE_ENV lên file server.js ?

  Thanks & Regards • Bạn cứ set biến môi trường NODE_ENV là production đi: 0_1533529992345_image.png • cả User và System variables để chạy project, khi nào ko xài nữa thì vào xóa thôi. • @joseph Thanks bác

  Từ thông báo lỗi, mình tìm trên mạng có hướng dẫn lệnh

  npm install -g win-node-env // cài biến môi trường

  npm install -S cross-env

  Một phần lỗi là do mình copy cả folder node_modules từ linux về, mình chạy lệnh npm install như bác hướng dẫn ở trên để lấy thư viện node_modules mới

  npm run start // đã start được Example

  Bây giờ tìm hiểu tiếp để viết thêm API vào example này ...

  Thanks tất cả anh em đã trợ giúp

  Regards


Log in to reply
 

});