mình hỏi về Multiple Threads & Api cài đặt schedule • cho mình hỏi về gọi Api trên Nodejs chạy theo điều kiện:

  • mình có 3 Api hoặc hơn,chạy(chia luồng) như sau :
   Api(A)->return True/False và Api(B)kiểm tra điều kiện là Api(A) = false thì chạy, ngược lại dừng.
   Hiện tại mình dùng fork tạo process, schedule và settime. Bạn nào có giải pháp nào tốt xin chia sẻ, cám ơn tất cả phản hồi.mình mới tìm hiểu Nodejs.


 • @Nguyễn-Thành
  Api(A)->return True/False và Api(B)kiểm tra điều kiện là Api(A) = false thì chạy. Đoan này frontend có thể take care được nhỉ.
  Còn nêu muốn lock ở layer api thì nó có 1 cái gọi là red lock (redis). https://redis.io/topics/distlock.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Nguyen-Hien Hi! vì Api(A) là từ ngoài cung cấp giá trị thay đổi vào thời gian không xác định nên phải request nhiu nên không làm trên frontend. có cách nào để không gọi liên tục không bạn. tks • @Nguyễn-Thành Bạn thử cái redlock mình nói trên á.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Nguyen-Hien ok tks bạn!


Log in to reply