Hỏi một vấn đề về Nodejs • Mình mới học Nodejs, gặp chút vấn đề mà kiếm mãi không ra nên đành vào đây hỏi mọi người, có cách nào để thanh đổi giá trị trong html khi đọc file ra không ạ?
  Mình chỉ thấy được cái replace nhưng nó chỉ đổi thằng đầu tiên, mấy thằng phía sau nó vẫn éo đổi, tks mọi người ạ.

  app.get("/", function(req, res) { 
    var name = "Trung";
    var data = fs.readFileSync("./public/html/getname.html", "utf-8");
    data = data.replace("{{name}}", name);
    res.send(data);
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------
  //public/html/getname.html
  <h1>{{name}}</h1>
  <h2>{{name}}</h2>
  </h3>{{name}}</h3>


 • String.prototype.replaceAll = function (find, replace) {
  var str = this;
  return str.replace(new RegExp(find, 'g'), replace);
  };
  app.get("/", function(req, res) {
  var name = "Trung";
  var data = fs.readFileSync("./public/html/getname.html", "utf-8").replaceAll ("{{name}}", name);
  res.send(data);
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------
  //public/html/getname.html
  <h1>{{name}}</h1>
  <h2>{{name}}</h2>
  </h3>{{name}}</h3>


Log in to reply
 

});