Anh em bàn luận một chút về CQRS đi :D


Log in to reply
 

});