Khai báo mảng 2 chiều trong nodejs • Mình có một mảng bên PHP
  $data = array(
  "input" => array("text"=>"Hello")
  );

  Mình muốn khai báo mảng trên với nodejs thì khai báo như thế nào ?

  Mình có search trên google nhưng toàn bài hướng dẫn mảng 1 chiều [1,2,3 ....] hoặc new array(1,2,3...)

  Bác nào biết xin chỉ giúp. Thanks các bác • Here you are:

  const allClasses = [];
  const it1 = ['nguyen v a', 'nguyen v b'];
  const it2 = ['nguyen v c', 'nguyen v d'];
  allClasses.push(it1, it2);
  
  console.log(allClasses[0][0]); //print 'nguyen v a'
  console.log(allClasses[1][1]); //print 'nguyen v d'
  

  in 1 statement:

  const allClasses = [
   ['nguyen v a', 'nguyen v b'],
  ['nguyen v c', 'nguyen v d']
  ];
  
  console.log(allClasses[0][0]); //print 'nguyen v a'
  console.log(allClasses[1][1]); //print 'nguyen v d'
  

  Bạn chỉ cần hiểu mảng 2 là 1 mảng 1 chiều mà mỗi phần tử lại là 1 mảng 1 chiều.


Log in to reply
 

});