Hỏi về request data sau đó insert mongodb dính bug async • Chào mọi người, em đang gửi request tới fptshop lấy dữ liệu rồi sau đó insert vào mongodb thì dính bug này. Mọi người xem hộ em với

  0_1534789147080_1.png
  1_1534789147082_2.png
  3_1534789147082_4.png
  2_1534789147082_3.png • @Thành187 chổ try catch bác chuyển thành .then sau câu create xem thế nào

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • @Kha-Pham 1_1534825459691_6.png
  0_1534825459681_5.png

  Em viết lại như này vẫn dính bug đó, nhưng vẫn insert thành công


 • Angel

  bạn có thể xem http://caolan.github.io/async/ để thay thế cho async/await đang dùng • Chỉ được phép dùng 1 lần res.json thôi nha bạn. • @Thành187 then phía sau productaddbyfpt(product).then((data)=> {
  Console.log(data)
  })

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • Mình thấy 1 vấn đề là products của bạn được khai báo, insert trong vòng for và res.json nhiều lần. • @Liêm-Thanh-Lý
  Mình mới tập viết nên nhiều cái cũng chưa rõ. Nhưng nếu thành công thì res.json vậy lỗi thì mình nên viết gì cho hợp lý vậy? • @Kha-Pham mình cũng đã thử rồi, nhưng bug đó mình tìm thấy là do mình gửi request mà ko sử dụng promise của nó. Giờ chỉ còn bug "Can't set headers after they are sent". Chắc do gửi request trong vòng for nhiều hoặc khai báo lại biến quá nhiều =='' • Đúng rồi. Request chỉ đc gửi 1 lần.
  Bác thử xhr request xem mình chưa thử bên nodejs nhưng nghĩ nó vẫn hoạt động.

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0

Log in to reply