Node js BackEnd error Error: read ECONNRESET • Chào các cao thủ,
  em newbie làm backend Node js + PG SQL khi em dùng Postman test gọi query lên server thỉnh thoảng bị lỗi

  Error: read ECONNRESET
  at _errnoException (util.js:992:11)
  at TCP.onread (net.js:618:25)
  đoạn truy vấn của em :
  try {
  var userName = req.body.userName;
  var passWord =utils._hashPassword(req.body.passWord);
  var permission = req.body.permission;
  const data = await db.query(contants.stringSQL.insertUser,[userName,passWord,permission]);
  var message = 'Success';
  var token = utils.toAuthJSON(userName);
  return res.status(HTTPStatus.CREATED).json({message,token});
  } catch (e) {
  console.log(e);
  return res.status(HTTPStatus.BAD_REQUEST).json(e);
  }
  Mong các anh chỉ giúp em các fix em cảm ơn nhiều ạ :(( • Bạn có Log của PG không. Lôĩ này là do 1 bên kill connection của bạn. • Nguyen Hien em hỏi ngu log của PG là log gì lấy thế nào hả bác • @Johnny-Tran https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/runtime-config-logging.html
  /var/log/postgresql
  Bạn làm với services nào cũng nên quan tâm access_log với error_log. Hai cái này giúp debug tốt.


Log in to reply
 

});