Về liên kết link bài viết và sử dụng trong database (MySQL, MongoDB)  • Em có câu hỏi, em mới học nodejs và html css, nói chung đang code một blog cho riêng mình. E vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và làm express. nhưng có 1 câu hỏi nhỏ. Là khi mình liên kết bài viết trong blog, chả hạn app.get("/topic:id"....) làm cách nào để thiết lập bài mỗi link bài viết cố định 1 id và lấy dữ liệu trong dtb làm như nào. Về SQL và C/C++ e học khá ổn. Đang bắt đầu code web nên khá là lơ tơ mơ :3. Em cám ơn.  • Lý thuyết bạn sẽ dùng : app.get('topic/:id')
    Id ở đây là objectId ( nó dạng như này này : 507f1f77bcf86cd799439011 ) và dùng nó để find trong DB, nhưng như thế chắc k phải là thứ mà bạn đang muốn.
    Mình nghĩ bạn có thể search với keyword "slug" , mục đích chính là để tạo ra user-friendly url cho mỗi post. ( vd: example.com/xuong-bep-cung-mbi/ )

    Mình thì chưa làm bao giờ, nhưng nghĩ phương án là vậy.  • Em cám ơn ạ.


Log in to reply
 

});