[Hỏi] Cài đặt và sử dụng redis trên windows • Câu hỏi của mình không có gì nhiều nhặn hơn cái tiêu đề
  Hiện tại mình đang bị nghiền thằng Redis này và muốn thử nghiệm nó trên windows trước khi chạy nó trên nền linux ở VPS, mình nghe nói Redis làm trên linux (hoặc 1 thằng nào đó) thì sẽ dễ triển khai hơn nhưng tình hình trước mắt là mình muốn thử nó được ở trên windows cái đã. Rất mong có bạn nào đó nhiệt tình chỉ bảo mình với
  Mình đã có nghiên cứu qua những cái sau nhưng trình có giới hạn nên làm theo hướng dẫn giữa chừng lại tạch
  http://redis.io/
  https://github.com/MSOpenTech/redis
  https://github.com/ServiceStack/redis-windows • Mình k dùng Window, nhưng bạn thử xem phương án này :

  1. Cài docker
  2. Cài Kitematic ( GUI for Docker )
  3. Chạy Redis bằng Docker thông ( nhờ dùng Kitematic )

  Bạn thử xem. • @CodeConCat đã nói trong [Hỏi] Cài đặt và sử dụng redis trên windows:

  Mình k dùng Window, nhưng bạn thử xem phương án này :

  1. Cài docker
  2. Cài Kitematic ( GUI for Docker )
  3. Chạy Redis bằng Docker thông ( nhờ dùng Kitematic )

  Bạn thử xem.

  Có vẻ như đây là chơi giả lập linux phải không bạn, mình sẽ thử nghiệm, hy vọng môi trường VPS và cái này khá giống nhau, mình mới chập chững vào cái nghề này thôi nên còn phải đi hỏi nhiều haha ~ • Theo định nghĩa trên docker.com

  Docker containers wrap up a piece of software in a complete filesystem that contains everything it needs to run: code, runtime, system tools, system libraries – anything you can install on a server. This guarantees that it will always run the same, regardless of the environment it is running in.

  Chắc bạn chưa cần hiểu Docker là gì đâu, chứ cố chạy thử :D, nếu không được thì cứ google, stackoverflow ... mà làm tiếp thôi. • cài redis trên window khá đơn giản thôi, bạn nên cài nó qua thằng chocolatey 😄
  vào command admin làm như sau 😄

  1. Run đoan code nè để cài choco
   @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin
  2. Cài redis
   choco install redis-64
  3. Xong rồi chạy thôi
   redis-server
   P/S : mỡi hỗ trợ win 64 thôi nhé , 32 thì phải build từ source o.0


 • @Quốc-Cường đã nói trong [Hỏi] Cài đặt và sử dụng redis trên windows:

  cài redis trên window khá đơn giản thôi, bạn nên cài nó qua thằng chocolatey 😄
  vào command admin làm như sau 😄

  1. Run đoan code nè để cài choco
   @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin
  2. Cài redis
   choco install redis-64
  3. Xong rồi chạy thôi
   redis-server
   P/S : mỡi hỗ trợ win 64 thôi nhé , 32 thì phải build từ source o.0

  @CodeConCat đã nói trong [Hỏi] Cài đặt và sử dụng redis trên windows:

  Theo định nghĩa trên docker.com

  Docker containers wrap up a piece of software in a complete filesystem that contains everything it needs to run: code, runtime, system tools, system libraries – anything you can install on a server. This guarantees that it will always run the same, regardless of the environment it is running in.

  Chắc bạn chưa cần hiểu Docker là gì đâu, chứ cố chạy thử :D, nếu không được thì cứ google, stackoverflow ... mà làm tiếp thôi.

  Mình chắc chắn sẽ nghiên cứu cả 2, docker để tập làm quen với môi trường server và cái kia để code trong lúc build app, cảm ơn 2 bạn • Sao bạn không cài ubuntu dùng luôn code cho giống môi trường vps? • @kanishi đã nói trong [Hỏi] Cài đặt và sử dụng redis trên windows:

  Sao bạn không cài ubuntu dùng luôn code cho giống môi trường vps?

  Hiện tại mình chưa có dự định cài ubuntu bây h, nếu đã có kiểu như doker thì chắc là mình không cài luôn ~ • Cài redis trên windows chỉ cần làm đơn giản như sau:

  1. Vào địa chỉ: https://github.com/ServiceStack/redis-windows#1-download-the-redis-latestzip-native-64bit-windows-port-of-redis và download file redis-latest.zip về máy.
  2. Giải nén file .zip và thực hiện thiết lập Set environment variable tới thư mục bạn vừa giải nén.

  Muốn chạy redis service thì bật command line lên và gõ: redis-server là được.


Log in to reply
 

});