Backup -mongodb-mysql-nodejs • mọi người có ai làm qua dụ cron job backup db mysql hoặc mongo với nodejs chưa ạ, em có tìm thì có thằng mysqldump nó ghi ra 1 filename.sql, nhưng khi dử liệu nhiều thì em nghĩ nó chậm ạ • @Nguyễn-Xuân-Hưng Sao không mua service mấy cái DB á :3. Có gì backup cho dễ..
  ANW. Backup DB thì bạn cần store theo kiểu cộng dồn á.
  Ngày 1 backup ngày 1.
  Ngayf 2 -> 2, 3->3. Thì ngày nào cũng như nhau. Không bị vấn đề về việc nặng hay chậm.

  Cách 2. Snápshot vungf disk storage. Không phải xử lí logic nhiều.
  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/replication-howto-rawdata.html

  Cách này ignore database nào luôn nhé. Vì nó là clone vùng disk của database luôn.

  Cachs 3 là cách mình thích nhất. :)). Mua service của bên thứ 3. Cho bên đó xử lí. Mình focus việc viết logic app thôi.


Log in to reply
 

});