[Help] In dữ liệu ở view ... • E có lấy dữ liệu bằng mysql và truyền object sang views, nhưng sang view e hok biết cách nào để in ra ... Mong các pro giúp đỡ..
  code của e ạ
  var app = new Route();
  app.get('/', function(rep, res) {
  connection.query('SELECT * FROM user', function(err, rows) {
  res.render('index.html', {rows : rows});
  });
  }); • Keyword ở đây là : template engine, tùy vào template engine bạn dùng sẽ có cách dùng khác nhau. • @CodeConCat dạ e cảm ơn anh ạ


Log in to reply