[API-PAYPAL] Cần cao nhân giúp đỡ về Webhook Paypal  • Mọi người đã có ai từng dùng webhook của paypal chưa ạ ?
    Em đã đăng ký rồi nhưng khi test trên sandbox tạo url payment sau đó thanh toán xong vẫn không nhận được data từ webhook. Dữ liệu mockup thì em nhận được ạ.


Log in to reply
 

});