cần hướng dẫn về preloaded data jwplayer  • mình có đọc doc nhưng không hiểu làm sao để tải trước khoảng 5p cho người xem khoi bị lag. VD khi vào nó sẽ tải trước bn đó cho xem nó khỏi lag khi đang xem vẫn tiếp tục tải giống dạng youtube đó ai biết chỉ giúp


Log in to reply
 

});