Passport.js cần dướng dẫn :(  • 0_1537283948634_image.png
    0_1537283988009_image.png
    Em đang làm ví dụ về passport.js khi e start thì nó không báo lỗi nhưng hàm passport.authenticate của e không thể chạy đến kịch bản e đã viết trước đó, a/c nào có thể chỉ dúp e được không ạ


Log in to reply
 

});