Đa ngôn ngữ trong API sử dụng nodejs • Cao thủ anh chị em xin được hỏi ngu một ti?
  Nếu mình dùng nodejs để viết API nhưng gặp vấn đề phần ngôn ngữ khi lấy các thông báo lỗi từ API! Anh em nào gặp phải vấn đề này chưa cho mình xin ý kiến/ • Theo mình nghĩ thì là lưu ở session rồi check ở session ngôn ngữ gì thì làm. • @viet-huynh Bạn thiết kế gồm 3 phần nhé.

  1. Là cái middlewares của express. Chỗ này bạn xử lí làm sao đó. Request Object của Express chưa country or language. Ví dụ req[lang] = 'vn'
  2. Setup i18n cho project của bạn https://github.com/mashpie/i18n-node.
  3. Taij function handle error của express
  app.use((err, req, res, next) => { ... })
  

  Ở đoạn này bạn check req.lang -> rồi dùng i18 parse ra lỗi mà bạn tương thích.

  P/S: Bạn chịu khó bỏ thời gian ra check từng cái nhỏ mình đưa. Cách handle. tóm gọn các bước mình xử lí sẽ là.

  1. Make sure biết đc lang của client (client gửi lên, hoặc check ip, hoặc lây default)
  2. Setup được fucntion dựa vào key -> return lại message tương ứng.
  3. Xử lí tịa function bắt error Handle của framework sử dụng. :3

Log in to reply
 

});