[Loopback] Error shared class \"<modelName> \" has no method handling post  • Hi mọi người . mình đang build 1 project bằng loopback và dùng ts.
    Mình add socket io trong file index.ts và trong đó có event sẽ gọi function trong model. Nhưng khi start lên thì hay có hiện tượng mất model đó trên explorer và api về model đó cũng mất hết. Mình hoi bằng cách import vài rồi new Model(app.models.Model). Lúc start thì chạy ok nhưng 1 hồi có thể tự mất đi. Có bạn nào biết nguyên nhân ko ạ . thank you


Log in to reply