custom reponse passport jwt • các pro cho e hỏi có cách nào custom reponse của passport jwt trong expressjs không ạ e dùng nó auto reponse Unauthorized
  route của e
  router.get('/api/users/get-list', passport.authenticate('jwt', { session: false }), UserController.list);
  thank các • mình nghĩ bạn nên thêm một hàm if nếu có cái authenticalted thì load đến router đó • @Đức-Nguyễn132

  router.get('/api/users/get-list', (req, res, next) => {
   passport.authenticate('jwt', { session: false }, (err, user, info) => {
    // Handle here
    next()
   })
  }, UserController.list)
  

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0

Log in to reply