Screen Sharing  • Hi mọi người, hiện tại mình đang muốn làm 1 dự án nhỏ là screen sharing cho các user khi mình bắt đầu phát sóng.
    Ví dụ như khi bật screen sharing lên thì các user sẽ thấy những gì xảy ra trên màn hình của mình.
    Mình chưa biết dùng gì để có thể hoàn thành được, mong các bác chia sẽ kinh nghiệm cũng như các phương án khả thi.  • Bác tìm hiểu streaming, thường thì sẽ dùng media server, trước mình dùng Kurento khá ổn. Thay vì stream camera thì bác get stream của screen sharing là được


Log in to reply
 

});