[Hỏi] Các Bước Làm 1 Site Xem Phim ?  • Mọi người cho em hỏi để bắt đầu một trang xem phim bằng node js mình phải làm từ bước nào .. Node js cần kết hợp với ngôn như nào ( php, ... ) mọi người giúp em với !  • Bạn đã có kiến thức gì rồi ?  • Em mới học xong node js ạ  • Học xong rồi thì hẳn phải biết chứ, đa số ở đây còn đang học này :))


Log in to reply