[Hỏi] Các Bước Làm 1 Site Xem Phim ? • Mọi người cho em hỏi để bắt đầu một trang xem phim bằng node js mình phải làm từ bước nào .. Node js cần kết hợp với ngôn như nào ( php, ... ) mọi người giúp em với ! • Bạn đã có kiến thức gì rồi ? • Em mới học xong node js ạ • Học xong rồi thì hẳn phải biết chứ, đa số ở đây còn đang học này :)) • Nodejs cơ bản nó đã là một ngôn ngữ phía back-end rồi.
  Bạn cần tìm thêm 1 ngôn ngữ bên phía front-end nữa (vd như ReactJS, Angular, VueJS)
  Sau đó bạn tìm hiểu về vấn đề host, storage các thứ (Đi theo hướng leech về từ Google Drive hay là tự xây dựng server riêng để upload film + phát film), handle lượng người dùng, UI/UX của web, API's response time.
  Sau đó bắt tay vào code thôi.


Log in to reply
 

});