cách để đưa các div vào 1 array và thay đổi vị trí các div trong array đó !  • mình có 5 div sắp từ trên xuống , bây giờ mình muốn đưa nó vào 1 array rùi sau đó thực hiện hoán đổi vị trí của div bất kì lên trên đầu . ai pk giúp mình với , tks nhiều  • Đầu tiên bạn bỏ 5 div vào một array, sau đó bạn lấy div muốn lên đầu ra, sau đó bạn bỏ nó lên đầu ...  • mình mới học angularjs nên cũng chưa pk phải viết làm sao, bạn cho 1 ví dụ được không ?  • Cái này là javascript bạn ơi, bạn vào MDN xem dùng method nào để giải quyết xem  • có cách nào làm bằng angularjs không ? tại bài này yêu cầu làm bằng angularjs  • Hic đã dùng angular thì không nên đưa ý tưởng xử lý DOM vào. Bạn có thể tìm hiểu kỹ về cơ chế 2 way binding của angular . Với bài toán này bạn phải sắp xếp lại các thẻ div vậy mỗi thẻ này tương đương với 1 đối tượng nào đó trong mảng. Thẻ div chỉ là phần hiển thị ra mà thôi => thay đổi thứ tự trong mảng sẽ tự thay đổi thứ tự các thẻ div 😄  • cho mình hỏi tại sao mình thêm 1 div vào array bằng cơ chế push thì lại không có nội dung gì bên trong nó vậy , nếu thêm các element khác thì vẫn thêm được bình thường ?


Log in to reply
 

});