Hỏi về webpack-dev-server và sessionID của nodejs?  • Tình hình là chạy chế độ webpack-dev-server: mình xây dựng web client reactjs chạy ở port 4000 còn server nodejs chạy port 8080 ở client thì mình gọi api đến server mỗi lần gọi server tạo 1 SessionID khác nhau nên kiểm tra đăng nhập bằng session không được.
  • Còn trường hợp chạy chế độ webpack ra file bundle.js rồi thì server chạy bình thường.
   Mỗi lần gửi request là 1 sessionid khác nhau.
   chay port 4000
   0_1542978172820_image.png
   Khi xuất file và chạy bằng nodejs
   0_1542978242707_image.png

Log in to reply
 

});