[Showcase] Demo mô phỏng vật lý tại server và vẽ tại client