Debug nodejs bằng chrome: • Hiện nay có nhiều tool debug nhưng mình thấy thằng này debug là ok nhất, nó y như những gì mình debug javascript trên browser

  • step 1: cài đặt node-inspector
   • npm install -g node-inspector
  • step 2: vào thư mục project của bạn và chạy lệnh:
   • node-debug app.js (app.js là file start app của bạn)
  • step 3: node-inspector sẽ tự động mở chrome lên và bạn debug bằng develop tool của chrome
   alt text
  • bạn có thể tìm hiểu sâu hơn tại https://github.com/node-inspector/node-inspector

  Chúc các bạn thành công!


Log in to reply
 

});