Hỏi về AJAX • HIện tại em đang làm 1 cái app về random câu hỏi. Hiện tại em đã show ra được nội dung câu hỏi từ database (DB em sử dụng mongoose) trong trang chủ em đã tạo được chức năng cho số vote và đã lưu lại đc trên database. Bây giờ e đang muốn gửi id của câu hỏi sang 1 trang HTML khác, ở trang HTML này(votelist.html) sẽ show ra nội dung của câu hỏi bao gồm lượng vote và nội dung câu hỏ.i nhưng e không biết làm cách nào để gửi id từ trang chủsang trang votelist.html. Mong mọi người chỉ giáo giúp em ạ! Em mới học nên mong các bác nhẹ tay ạ.
  Đây là phần lấy câu hỏi và lưu lượng dưới dạng json ạ!0_1543399012443_Screenshot (1).png

  Còn đây là đoạn script bên trang chủ ạ
  0_1543399051942_Screenshot (2).png • Có nhiều cách.

  1. Storage vào browser để load trang mới thì vẫn có.
  2. Dùng query string ở url.
  3. Là dùng 1 nodejs + engine render -> xử lí logic backend ra rồi gửi về client.

  Cách ưu tiên tăng dần theo thứ tự


Log in to reply
 

});