Giúp đỡ vấn đề  • Xin giúp đỡ cho mình hỏi một vấn đề được không mình hiện làm được một trang web thương mại điện tử bằng nodejs cho mình hỏi mình nên tiếp tục học hỏi tiếp nodejs và express hay nên học thêm reac-redux không  • express cũng được.
    Mình sử dụng cách này, đang dùng kết hợp PHP 😄
    Nodejs kết hợp PHP cho quen dùng


Log in to reply
 

});