Làm thể nào để SEO 1 trang web chạy React hoặc angular?  • Các bác chỉ giúp e làm thể nào để SEO 1 trang web chạy React hoặc angular?  • Các công cụ tìm kiếm đều có bot đi crawl dữ liệu, mình xác định nếu request đến từ bot thì mình sẽ cho nó xem cái nó muốn còn nếu là người dùng thì mình cho họ xem web bình thường, cách xác định là sử dụng User-Agent.

    Mình cũng đang research về vấn đề SEO cho Web App nên rất vui đc chia sẻ :D.  • Như bạn nói chắc là bạn đang build app render phía client.
    Để tối ưu cho SEO, bạn nghiên cứu thêm về build app render từ server (universal/isomorphic app)


Log in to reply
 

});