Cần tìm SENIOR/EXPERT mentor người hỗ trợ tôi làm dự án • Mình đã tạo xong một Fb cơ bản trên command line bằng Python. Nay mình muốn clone FB trên web bằng Nodejs. Do đó mình cần tìm senior/expert mentor người có thể hỗ trợ và đồng hành cùng mình. Dự án này là chỉ để học tập.

  Những việc mà mentor cần làm:

  1. Đánh giá trình độ Nodejs của mình
  2. Đưa ra những gợi ý để giúp tôi bắt đầu dự án
  3. Liên tục trao đổi đánh giá code của tôi trong quá trình phát triển dự án

  Mình có thể trả $ theo giờ và sẽ giao tiếp qua Google Hangout để call hoặc skype để chat


 • Global Moderator

  @Nguyen-Nguyen clone FB trên web cụ thể là như nào bạn? Tại sao lại là trên Web, clone gồm những thông tin gì? • Nghĩa là mình muốn tạo một mạng xã hội giống như Facebook nhưng chỉ với một số chức năng cơ bản như đăng ký, login, forget pass, post, comment, link, send message, chat room, follow, unfollow. • @Nguyen-Nguyen Bác có thể contact với mình. email của mình là: [email protected]


Log in to reply
 

});