hỏi khắc phục lỗi đăng nhập nodebb ?  • Tình hình là mình đã cài lại nhiều lần nhưng vẫn bị lỗi này mỗi khi đăng nhập
    Capture.PNG

    tuy là vẫn vào được trang nhưng mỗi lần đăng nhập là thanh address bị thành 2 nên nó báo lỗi , bác nào chỉ e khắc phục với ạ


Log in to reply